Mgr. Barbora Vágnerová

Bakalářská práce

Působení organizací Rady Evropy, OSN a EU na poli mučení a jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání osob zbavených svobody v České republice

The instrumentality of the organisations Conseil d Europe, UN and EU on the field of torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment of persons deprived from their liberty in Czech republic
Anotace:
Práce se zabývá vlivem mezinárodních kontrolních orgánů při Radě Evropy, OSN a EU na situaci osob zbavených svobody v České republice. Výzkum je založen na sérii případových studií, které se zabývají mezinárodní, národní "systémovou" a národní "konkrétní" úrovní současného mechanismu ochrany osob zbavených svobody od mučení a jiného krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání v České …více
Abstract:
The thesis is focused on the influence of international control bodies by Conseil d´Europe, UN and EU on a situation of persons deprived from their liberty in Czech republic. The research is based on several case studies, which examinate international, national „system“ and national „factual“ level of contemporary mechanism for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií