Bc. Kateřina Macháčkova

Bakalářská práce

Vztah mezi spolurodičovstvím, vědomím vlastní účinnosti a postoji k různým typům porozvodové péče.

The relation between co-parenting, self-efficacy and attitudes toward different types of treatment after divorce/break up
Anotace:
ABSTRAKT Vztah mezi spolurodičovstvím, vědomím vlastní účinnosti a postoji k různým typům porozvo-dové péče. Tato práce si klade dva cíle. První výzkumná otázka je hledání souvislosti mezi spolurodičovstvím (rodi-čovskou aliancí) v manželství a jeho jednotlivými součástmi a pozitivními, či negativními postoji k různým typům porozvodové péče/ po rozchodové péče (Společná, Výhradní, Střídavá). Zabývá …více
Abstract:
Abstract The relation between co-parenting, self-efficacy and attitudes toward different types of custody after divorce, broke up. This thesis has two research questions. First research question is looking for connections between co-parenting (parenting alliance) in marriage and anyone of his components in itself and positive, or negative attitudes towards different types of custody after divorce/broke …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Bc. Olga Vlachynská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií