Bc. Veronika Maříková

Diplomová práce

Tvorba interaktivních pomůcek jako podpora pro výuku hudební výchovy v 9. ročníku základní školy

Creation of interactive tools as a support for teaching in music lessons in 9th grade at elementary school
Anotace:
Diplomová práce s názvem Tvorba interaktivních pomůcek jako podpora výuky hudební výchovy v 9. ročníku základní školy se zabývá praktickým vytvořením deseti interaktivních pomůcek pro SMART Board, které byly zařazeny do stávající výuky hudební výchovy. Kromě interaktivních pomůcek jsou součástí této práce učební plány pro hudební výchovu pro 9. ročník. Vše bylo ověřeno v praxi a jako součást práce …více
Abstract:
The diploma thesis “Creation of Interactive Tools as a Support for Teaching in Music Lessons in 9th Grade at Elementary School“ deals with a practical creating of ten interactive tools for SMART Board which were included in the current teaching of Music. Besides of the interactive tools we made a curriculum for 9th grade focused on Music. Both were used and analysed in the diploma thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Oponent: MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy