Veronika LORENCOVÁ

Bachelor's thesis

Využití hry v roli při práci s dětmi v MŠ Žlutice

Utilization of games in role in work with children in kindergarten Zlutice
Anotácia:
Tato bakalářská práce zpracovává téma využití hry v roli při práci s dětmi v mateřské škole. Teoretická část se zabývá pojmem dramatická výchova.Jsou zde rozepsané její cíle, metody a techniky. Dále je zde popsáno význam, funkce a cíle mateřské školy. V praktické části je představen integrovaný blok na téma pohádky ,,O Koblížkovi", v jehož rámci je pozorováno využití hry v roli královské metody dramatické …viac
Abstract:
This thesis deals with the use of games in work with childrens in kindergarten Zlutice. In the theoretical part I focused on the concept of drama education, I expanded upon its objectives, methods and techniques. Furthermore, I also described the importance of the objective function in the kindergarten. In the practical part I have created an integrated block on fairy tale ,,Koblížek" which I expanded …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: MgA. Eva Gažáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LORENCOVÁ, Veronika. Využití hry v roli při práci s dětmi v MŠ Žlutice. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/