Bc. Andrea Horňáková

Diplomová práce

Spotřební zvyklosti v globalizované konzumní společnosti

Consumption habits in globalized consumer society
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou konzumní společnosti a jejími projevy ve spotřebě zákazníků. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké jsou spotřební zvyklosti vybrané skupiny spotřebitelů generace Y v oblasti potravin a volného času. Vedlejším cílem práce je ověřit souvislosti reálné spotřeby s charakteristikami hyperkonzumní společnosti dnešní doby, jako je individualismus, nadspotřeba, hédonismus …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of consumer society and its manifestations in customer consumption. The main objectiver of this thesis is to find out what are the consumption habits of a selected group of consumers of generation Y in the field of food and leisure. The secondary objective of this thesis is to verify the connection between real consumption and the characteristics of today's …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Marketingová komunikace / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma