Bc. Lucie Fridrichová

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup po operaci tumoru centrální nervové soustavy

Medical-rehabilitation plan and process after central nervous system tumour surgery
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje kancerogenní postižení centrální nervové soustavy. Obecná část se zabývá anatomií CNS, vznikem nádorového onemocnění, popisuji zde jednotlivé typy nádorů CNS a jejich diagnostiku, léčbu a prevenci. Ve speciální části se zabývám možnostmi léčebné rehabilitace u pacientů diagnózou tumoru CNS. V kazuistice pak uvádím konkrétní plán léčebné rehabilitace u pacienta po operaci …více
Abstract:
This bachelor work describes carcinogenic infliction of central nervous system. General part deals with anatomy of CNS and origin of tumour illness. Here are described (analyzed) individual tumour types of CNS and their diagnostics, treatment and prevention. In special part I am considering possibilities of medical physiotherapy by the patients with tumour CNS diagnosis. In casuistry I then mention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta