Bc. Karel Königsmark

Bakalářská práce

Vnější prostředí Českého korfbalového svazu

External environment of Czech korfbal association
Anotace:
Anotace: Cílem bakalářské práce je identifikovat příležitosti a hrozby Českého korfbalového svazu, nacházející se ve vnějším prostředí odvětví korfbalu. Práce obsahuje pojmy sportovního managamentu a managamentu organizací. Hlavní část práce tvoří situační analýza vnějšího prostředí Českého korfbalového svazu a následná identifikace příležitostí a hrozeb, kterým svaz čelí.
Abstract:
Abstract: The aim of this thesis is to identify opportunities and threats of the Czech korfball association, which are located in the external environment korfbal sector. The work contains terms of management and sports management. In the main part is described situational analysis of the external environment of the Czech korfball association and the subsequent identification of opportunities and threats …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Kudová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií