Ing. Viliam Záthurecký, MBA

Doctoral thesis

Konkurenceschopnost a strategické řízení podniku

Competitiveness and company strategy management
Abstract:
1. Vymezení pojmu konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda , která obsahuje následující vedlejší cíle • Definice pojmů konkurence, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda v kontextu současného podnikatelského a manažerského prostředí v návaznosti na podnikatelské podmínky členské země Evropské unie • Ohraničení a vymezení významu pojmů konkurence, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda …more
Abstract:
1. Determination of the terms competition, competitiveness, competitive advantage, which include following secondary goals • Determination of the terms competition, competitiveness and competitive advantage in the contex of current entrepreneurial and managerial environment further to entrepreneurial conditions of the member country of the EU • Limitation and determination of the terms competition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2009
  • Supervisor: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  • Reader: prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc., Ing. Michal Štefl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta