Bc. Martin Czyž

Diplomová práce

Trvalý pobyt osob na adrese sídla ohlašovny a jeho administrativní a ekonomické dopady na obec

Permanent residence at the registered office and its administrative and economic impact on the municipality
Anotace:
Diplomová práce mapuje situaci ohledně trvalého pobytu osob na adrese sídla ohlašovny a jeho administrativní a ekonomické dopady na obec Havířov a Karviná v letech 2014-2018. Práce obsahuje teoretickou část zaměřenou na základní definici trvalého pobytu, právní úpravu změny trvalého pobytu a výčet práv a povinností v souvislosti s trvalým pobytem. Praktická část vyhodnocuje počty osob s trvalým pobytem …více
Abstract:
The master thesis describes the situation regarding permanent residence at the registered office and its administrative and economic impact on the municipality of Havířov and Karviná in 2014-2018. The thesis contains a theoretical part focused on the basic definition of permanent residence, legal regulation of change of permanent residence and enumeration of rights and obligations in connection with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/tiy0x/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné