Bc. Anna Nováková

Master's thesis

První Republika a současnost z pohledu nerovnosti mužů a žen

First Republic and the present from the perspective of gender inequality
Abstract:
Diplomová práce „První republika a současnost z pohledu nerovnosti mužů a žen“ je rozdělena na pět hlavních kapitol. Čtyři kapitoly jsou teoretické a jedna praktická. V první kapitole je popsáno období první republiky, konkrétně zde nalezneme podkapitolu o samotném období, o významných ženách této doby a o zastáncích ženské rovnoprávnosti. V neposlední řadě je tu i podkapitola o ženských spolcích. …more
Abstract:
The diploma thesis „First republic and the present from the perspective of gender inequality“ is divided into 5 main chapters. 4 chapters are theoretical and one is practical. In the first chapter, the first republic era is described, more specifically, we can find here a section about the era itself, important women of the era and advocates of women equality. Last but not least, there is also a section …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Hons
  • Reader: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta