Bc. Petra Havlíková

Bakalářská práce

Současné české dramatičky ve světle feministických teorií divadla

Contemporary czech women playwrights in light of feministic theatre theories
Anotace:
Práce shrnuje feministickou divadelní teorii v českém i zahraničním kontextu. Předkládá nastínění vývoje smýšlení o divadle v kontextu feminismu a teorií gender studies. Z interdisciplinárních témat se práce dotýká feministického náhledu na filosofii umění, sociální konstruovanost umění a teoriím o genderovanosti umění. Dále je nastíněn feministický náhled na divadelní historii, který se snaží objasnit …více
Abstract:
The work covers feministic theatre theory in both, czech and foreign context. It presents outline of thinking about the theatre in context of feminism and gender studies. Concerning the interdisciplinar topics, the work touches the feministic view upon the arts philosophy, social construction of arts and theories about the gendering of arts. The feministic point of view to the theatre history is outlined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla