Theses 

Postoje studentů oboru Veřejná politika a lidské zdroje Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity k praktickému vzdělávání v rámci školy – Bc. Barbora Baláková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje

Bc. Barbora Baláková

Bakalářská práce

Postoje studentů oboru Veřejná politika a lidské zdroje Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity k praktickému vzdělávání v rámci školy

Stance of students from Public policy and human resources at Faculty of social studies on Masaryk university about practical eduacation in the course of study

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o postojích studentů oboru Veřejná politika a lidské zdroje k praktickému vzdělávání v průběhu studia. Cílem práce je zjistit, jaký postoj zaujímají studenti ke stážím v průběhu studia. Tyto stáže probíhají v oblasti personalistiky a lidských zdrojů. Práce je rozdělena na tři části. Teoretická část se zabývá především postojem a praktickým vzděláváním. Metodologická část se zabývá metodou výzkumu a technikou sběru dat. Analytická část interpretuje získané informace a vyvozuje výsledky výzkumu.

Abstract: This thesis deals with the stances of students majoring Public policy and human resources about practical education in the course of study. The aim is to find out what stance do students occupy in connections with internships in the course of study. The internships take place in the field of human resources. The thesis consists of three parts. The theoretical part focuses mainly on stance and practical education. The methodological part deals with the method of research and data collection technique. The analytical part interprets the information and concludes the research results.

Klíčová slova: postoj, stáž, studentská praxe, personalistika stance, internship, student practice, HR

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Pospíšilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:09, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz