David KRÁL

Bachelor's thesis

Srovnání Mediálního obrazu Andreje Babiše na serverech iDnes.cz a Novinky.cz v kauze údajné spolupráce s StB

Media image of Andrej Babiš in the case of collaboration with StB on the news servers iDNES.cz and Novinky.cz
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je Srovnání Mediálního obrazu Andreje Babiše na serverech iDnes.cz a Novinky.cz v kauze údajné spolupráce s StB. Zkoumána budou sdělení, jež se nějakým způsobem dotýkala údajné spolupráce Andreje Babiše s StB. Rozpětí zkoumaného období sahá od uveřejnění svazku dokládajícího spolupráci s StB, až po vynesení rozsudku v soudním sporu s Ústavem paměti národa odvolacím soudem …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is Comparison of the medial image of Andrej Babiš on the iDnes.cz and Novinky.cz servers in relation to the case of alleged cooperation with StB. The accounts (možná reports) that in some way relate to the alleged cooperation of Andrej Babiš and StB will be examined. The scope of examined period ranges from the release of file proving cooperation with StB to the Appeal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Karel Páral

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRÁL, David. Srovnání Mediálního obrazu Andreje Babiše na serverech iDnes.cz a Novinky.cz v kauze údajné spolupráce s StB. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta