David KRÁL

Bakalářská práce

Srovnání Mediálního obrazu Andreje Babiše na serverech iDnes.cz a Novinky.cz v kauze údajné spolupráce s StB

Media image of Andrej Babiš in the case of collaboration with StB on the news servers iDNES.cz and Novinky.cz
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je Srovnání Mediálního obrazu Andreje Babiše na serverech iDnes.cz a Novinky.cz v kauze údajné spolupráce s StB. Zkoumána budou sdělení, jež se nějakým způsobem dotýkala údajné spolupráce Andreje Babiše s StB. Rozpětí zkoumaného období sahá od uveřejnění svazku dokládajícího spolupráci s StB, až po vynesení rozsudku v soudním sporu s Ústavem paměti národa odvolacím soudem …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is Comparison of the medial image of Andrej Babiš on the iDnes.cz and Novinky.cz servers in relation to the case of alleged cooperation with StB. The accounts (možná reports) that in some way relate to the alleged cooperation of Andrej Babiš and StB will be examined. The scope of examined period ranges from the release of file proving cooperation with StB to the Appeal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Páral

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁL, David. Srovnání Mediálního obrazu Andreje Babiše na serverech iDnes.cz a Novinky.cz v kauze údajné spolupráce s StB. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta