Martin RUCKÝ

Bachelor's thesis

Dotazovací jazyky pro data v RDF formátu

Query languages for RDF data
Anotácia:
Tato bakalářská práce má seznámit čtenáře, a hlavně studenty, se sémantickým webem, standardem RDF a dotazovacím jazykem SPARQL. Jedná se zejména o standard RDF, jehož funkce jsou popis, výměna a znovupoužití metadat, které jsou pro sémantický web klíčové. Dotazovací jazyk SPARQL je používán pro manipulaci s daty RDF formátu. Máme čtyři základní typy dotazů jazyka SPARQL. Tyto dotazy rozlišujeme podle …viac
Abstract:
The bachelor thesis represents the semantic web, RDF standard and query language SPARQL to the readers and students. Basically, the RDF standard includes fundamental functions such as description, exchange and reuse of metadata, which are crucial for semantic web. The SPARQL is used for the manipulation with RDF data. We have four basic types of SPARQL queries. These queries are distinguished according …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUCKÝ, Martin. Dotazovací jazyky pro data v RDF formátu. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Information Science / Information Science