Martin PROCHÁZKA

Bakalářská práce

Funkční typizace zastavěného území Českých Budějovic a návrh cenové mapy pro obytné zóny

Functional typization of built-up area of the town of České Budějovice and project of price map for residential area
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá identifikací a vnitřní diferenciací urbánní zóny města České Budějovice na základě funkční typizace a využití ploch. V úvodu je pozornost věnována jednak vymezení samotné urbánní zóny města České Budějovice a také, pro lepší pochopení vývoje jednotlivých funkčních ploch, je uveden i stručný urbanistický vývoj samotného města České Budějovice. Následně se práce věnuje podrobné …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with identification and inner differentiation of urban area of the town of České Budějovice based on the functional typization of land use.Introduction concentrates on delimitation of urban area of the town of České Budějovice itself and for better understanding of development of particular functional areas there is also a brief reference to urban development of the town of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKA, Martin. Funkční typizace zastavěného území Českých Budějovic a návrh cenové mapy pro obytné zóny. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kzxm9q kzxm9q/2
27. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 4. 2012
Bulanova, L.
28. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.