Jarmila Holcová

Diplomová práce

Elementární hudební nauka pro klavíristy

ELEMENTARY MUSICAL THEORY FOR PIANISTS

Anotace:
Magisterská práce na téma „Elementární hudební nauka pro klavíristy“ se zabývá výukou základů hudební teorie pro žáky nejnižších ročníků ZUŠ, zejména PHV a prvního ročníku se zaměřením na pianisty. Hlavním cílem je vytvořit co nejpřitažlivější a zároveň nejefektivnější systém výuky základních teoretických poznatků, pojmů a jejich uvedení do praxe. Největší důraz je kladen na rychlou a kvalitní výuku …více
Abstract:
“Elementary Music Theory for Pianists” focuses on providing guidance to the youngest piano pupils in areas other than physical piano playing per se. The means this Thesis concerns are sensory- and language-based approaches put jointly in a teaching system which should aid the pupils in grasping the meaning and utilization of baseline concepts in notation. The method relies heavily on gamifying the …více
 

Klíčová slova

klavír

Klíčová slova

hudební nauka

Klíčová slova

klavírní pedagogika
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: Ivo KAHÁNEK
  • Oponent: František MALÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 11. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna