Bc. Michal Bukovský

Diplomová práce

Uplatňovanie finančnej kontroly vo vybranom orgáne štátnej správy / samosprávy / v SR

Application of financial control in selected state administrative body /self administration/ in Slovak Republic
Abstract:
Purpose of my Diploma work is enhancement of financial control in conditions of Slovak Trade Inspection (application of arrangements). The work is partitioned to three parts. First chapter is entry to introduction of financial control. Second chapter analyzed application of financial control in conditions of Slovak Trade Inspection and its place in system of control in state administrative. Third chapter …více
Abstract:
Cieľom mojej diplomovej práce je skvalitnenie finančnej kontroly v podmienkach SOI SR (návrh opatrení). Práca je rozdelená do troch častí. Prvá kapitola predstavuje vstup do problematiky finančnej kontroly. Druhá kapitola analyzuje uplatňovanie finančnej kontroly v podmienkach Slovenskej obchodnej inšpekcie, jej miesto v systéme kontroly v štátnej správy. Tretia kapitola rieši možnosti skvalitnenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2009
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Šagát, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance