Bc. Monika Hojdiková

Bakalářská práce

Audit ako kontrola vo verejnej správe

Audit control of Public Administration
Abstract:
The aim of bachelor thesis is to clarify audit, principle of audit, types of audit and methods used in auditor´s practise. We will explain progress of audit, current situation of auditor´s practise in Slovakia, managing processes used in audit. We will aproach principle of mutual links between external and internal audit, types of audit in auditor´s practise and internal audit in public administration …více
Abstract:
Cieľom bakalárkej práce je priblížiť audit, jeho podstatu a druhy. Uvádzame plány, postupy a metódy využívané v audítorskej praxi. Popisujeme vývoj auditu, aktuálny stav audítorkej činnosti na Slovensku, riadiace procesy a nástroje využívané pri výkone auditu. Približujeme podstatu vzájomných vzťahov medzi externým a interným auditom, typy auditov v audítorskej praxi a vnútorný audit v praxi organizácii …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
  • Oponent: Ing. Katarína Havierniková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management