Bc. Jan Gol

Bakalářská práce

Simulační metody zkoumání vlastností statistických testů

Simulation methods of studying the properties of statistical tests
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme pomocí metody Monte Carlo zkoumání chyby I. a chyby II. druhu statistických testů o shodě středních hodnot. Konkrétně jde o dvouvýběrový t test, Welchův test, Yuenův test a dvouvýběrový Wilcoxonův test. K odhadu těchto chyb používáme skripty v softwaru R.
Abstract:
In this thesis we study probability of type I error and type II error of statistical tests using Monte Carlo method. Investigated tests are Student's t test, Welch's test, Yuen's test and Wilcoxon's test. For estimating the probability of each error we are using script in statistical software R.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Oponent: Mgr. Petra Ráboňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat