Mgr. Zora Konupková, DiS.

Bakalářská práce

Vztah romských žáků ke studiu na odborném učilišti a program Podpora romských žáků středních škol

Relationship of Romanies students to training school education and programme Support of Romanies students at secondary schools
Anotace:
Bakalářská práce nese název Vztah romských žáků ke studiu na odobrném učilišti a program Podpora romských žáků středních škol. Práce se snaží přiblížit příčiny komplikovaného vztahu romského etnika ke vzdělávání a nastínit možné motivační faktory jak tento vztah zlepšit. Část práce je věnována programu Podpora romských žáků středních škol.Zabývá se tím, jak celý program probíhá a upozorňuje na možná …více
Abstract:
The bachelor thesis is called Relationship of Romanies to training school education and programme Support of Romanies students at secondary schools. Thesis is trying to clarify causes of complicated relationship of Romanies to the education and it draws out some motivational factors how improve this relationship. The part of the thesis is addicted to the programme Support of Romanies students at secondary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta