Bc. Renata Šošolíková

Diplomová práce

Postoj k dobrovolnictví žáků základních škol, středních škol a studentů vysokých škol

The opinion on volunteering of primary and secondary school pupils and university students
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postojem k dobrovolnictví žáků základních, středních a studentů vysokých škol. Teoretická část se skládá z pěti kapitol. První kapitola teoretické části se zabývá dobrovolnictvím u nás i ve světě, legislativou a motivací k dobrovolnictví. Druhá kapitola definuje postoje, jejich funkce a složky. Třetí a čtvrtá kapitola se zabývá vývojovou psychologií v období dospívání a dospělosti …více
Abstract:
The aim of the Master Thesis is to assess the attitude of elementary, high-school and college students for volunteering. The theoretical part consists of five chapters. First chapter focuses on explaining basic terminology such as volunteering, law legislation and student´s motivation for volunteering. Second chapter deals with attitudes, their functions, and components. Third and fourth chapters explain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Martincová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šošolíková, Renata. Postoj k dobrovolnictví žáků základních škol, středních škol a studentů vysokých škol. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe