Bc. Nikola Polláková

Diplomová práce

Podmínky pro vstup zahraniční firmy na trh ČR

The conditions for the entry of foreign company on the Czech market
Anotace:
Diplomová práce pojednává o podmínkách pro vstup zahraniční firmy na trh ČR. V práci se zaměřuji především na obecné a specifické znaky, které jsou pro firmu důležité při vstupu na zahraniční trh, neboť znalost prostředí a volba správné strategie je předpokladem úspěchu společnosti na mezinárodních trzích. Cílem diplomové práce je, zhodnotit efektivnost a úspěšnost švédské společnosti IKEA při vstupu …více
Abstract:
The thesis discusses the conditions for the entry of foreign firms on the Czech market. The work is focused primarily on general and specific features which are important for the company to enter the international market. Knowledge of the environment and choosing the correct strategy is a prerequisite for success in international markets. The aim of this thesis is to evaluate the effectiveness and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní