Bc. Rastislav Domček

Bakalářská práce

Genres of Fiction and Possible Worlds in Stephen King's "The Dark Tower"

Genres of Fiction and Possible Worlds in Stephen King's "The Dark Tower"
Anotace:
Cieľom tejto práce je analyzovať vzťah medzi rôznymi žánrami fikcie nachádzajúcimi sa v knižnej sérii Temná Veža od Stephena Kinga, a Teóriou Možných Svetov Lubomíra Doležela. Práca je rozdelená na dve teoretické a dve analytické kapitoly. Teoretické kapitoly sa zapodievajú definíciou rôznych žarnov fikcie a ich hlavnými elementmi, a uvedením Doleželovej teórie. Zvyšné dve kapitoly analyzujú jednotlivé …více
Abstract:
The goal of this thesis is to analyse the relationship between various genres of fiction present in Stephen King’s the Dark Tower book series and Lubomír Doležel’s Theory of Possible Worlds. The thesis is divided into two theoretical, and two analytical chapters. The theoretical chapters are concerned with defining various genres of fiction and their main elements, and with outlining Doležel’s theory …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Valová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta