Bc. Eva Rosendorfská

Master's thesis

Využití dálkového průzkumu pro odhad výnosů zemědělských plodin

The use of remote sensing for estimating crop yield
Abstract:
Znalost výnosů plodin, s dostatkem času ještě před sklizní, je zásadní pro řízení zemědělských podniků nebo pro národní zemědělskou politiku. Spektrální charakteristiky, poskytované dálkovým průzkumem, které mají prostorové i časové rozlišení, umožňují odhad výnosů ze zemědělských polí. Cílem práce bylo otestovat možnosti vzniku predikce výnosu sklizně. Studie byla zaměřena na tři hlavní plodiny v …more
Abstract:
Knowledge og the crop yield with sufficient lead time prior to harvest is crucial for the farm management or national agro-food policy. Spectral characteristics provided by satellite based remote sensing have both spatial and temporal resolution which allow crop yields from agricultural fields. The aim of this thesis was to test feasibility of developing crop yield. The study was focused on three major …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Master programme / field:
Agricultural Specialization / Agroecology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.