Helena MOROZOVÁ

Master's thesis

Právní úkon - právní jednání

Legal act - Legal action
Abstract:
Tato práce pojednává o projevu vůle, který je obsažen v Právním úkonu - právním jednání. Oba pojmy jsou v současné době široké veřejnosti známé, často považované za identické. Nový občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb.) však pojem právní úkon již neobsahuje a naopak jej nahrazuje dle dřívější právní úpravy pojmem právní jednání. Není ale možné tyto dva pojmy považovat za totožné. Právní jednání ve smyslu …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of an expression of a will as a part of a law act - legal action. These two concepts are widely known in the public and usually used as identical. The New civil code (act. no. 98/2012 Coll.) does not use the concept of legal act anymore and uses the concept of legal action known from the former law. However, it is not possible to consider these two concepts as identical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MOROZOVÁ, Helena. Právní úkon - právní jednání. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická