Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nicotnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Nicotnost usnesení valné hromady
 (Radek Ruban)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hwa4e/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nicotnost správních rozhodnutí
 (Lukáš Potěšil)

2008, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h1zzq/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nicotnost správních aktů v judikatuře správních soudů a Ústavního soudu
 (Yvona HAUŠKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//04j591// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nicotnost rozhodnutí správního orgánu
 (Sára KALVACHOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nsrj96// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Nicotnost správního aktu
 (Jan RYBANSKÝ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2ianq0// | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Náprava vadných správních aktů
 (Kateřina Králová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qb9fe/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Správa daní a poplatků vs. Daňový řád, implikace a rozdíly procesně - právních norem v praxi
 (Marie Zapletalíková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bb16f/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Následky vad právních úkonů v občanském právu
 (Andrea Muzikářová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a6z5t/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pracovněprávní jednání směřující k rozvázání pracovního poměru v českém pracovním právu
 (Jarmila Mateřanková)

2016, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gwpru/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic