Bc. Kateřina Hajná

Diplomová práce

Leadership a management

Leadership and management
Anotace:
Téma této diplomové práce je “Leadership a management“. Práce je rozdělena na teoretickou část, která shrnuje současný pohled autorů na danou problematiku, a na část aplikační, ve které je analyzována současná situace ve společnosti Česká spořitelna, a.s.. Cílem práce je analyzovat ve sledované společnosti, jaké požadavky stran leadershipu a managementu jsou na zaměstnance – manažery kladeny, a zda …více
Abstract:
This thesis deals with the theme of “Leadership and management“. This piece of work is divided into a theoretical part which sums up current general view of the authors towards those issues, and an applicational part in which the current situation of the Česká spořitelna, a.s. is being analyzed. The aim of this thesis is to analyze which demands, concerning leadership and management in the analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní