Dominika BOŽKOVÁ

Bakalářská práce

Komunitně vedený místní rozvoj

Community-led Local Development
Anotace:
Bakalářská práce s tématem Komunitně vedený místní rozvoj, je pojatá jako práce teoreticko-aplikační. V teoretické části je popsán Komunitně vedený místní rozvoj. Jedná se o nástroj, který funguje na základních principech metody LEADER, které je rovněž věnována část v teoretické části. Dále jsou zde charakterizovány místní akční skupiny, protože právě ty jsou zodpovědné za implementaci Komunitně vedeného …více
Abstract:
The bachelor thesis with the theme Community led local development is conceived as a theoretical and application work. The theoretical part describes Community led local development. These are tools that work on the basic principles of LEADER methods, which are supported by parts in theoretical parts. Others are characterized here by local action groups that are just eligible for the implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Iva Tichá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOŽKOVÁ, Dominika. Komunitně vedený místní rozvoj. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií