Martin ŠULC

Bachelor's thesis

Mikro-kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v rodinných domech

Micro-Combined Heat and Power units for family houses
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analýza možnosti nahrazení stávajícího stacionárního atmosférického plynového kotle a elektrického akumulačního zásobníku teplé užitkové vody v rodinném domě mikro-kogenerační jednotkou. V úvodní teoretické části je představen obecný princip kogenerace a typy mikro-kogeneračních jednotek aktuálně dostupných na trhu. V praktické části práce obsahuje analýzu spotřeby tepla …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to assess the prospect of replacing the existing stacionary gas boilers and electric hot water storage tanks in single family homes with micro-cogeneration unit. The introductory part of the thesis explains the general principle of cogeneration and introduces various types of micro-cogeneration units currently available on the market. The technical part contains the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jindřich Šulc, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠULC, Martin. Mikro-kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v rodinných domech. Most, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Environment

Bachelor programme / field:
Ecology and environmental protection / Environmental Protection