Bc. Ondřej NAJMAN

Diplomová práce

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Composite generation of electricity and heat
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na kogenerační jednotky využívající pro výrobu elektrické a tepelné energie plynných paliv. Dále se práce zabývá bioplynovou elektrárnou s návrhem na využití jejího odpadního tepla.
Abstract:
The diploma thesis presents combined heat and power systems which use gas fuels for production of these two forms of energy. Then it deals with bio-gas power station and focuses on its waste heat utilization.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012
Zveřejnit od: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Jan Mühlbacher, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAJMAN, Ondřej. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická