Theses 

Problematika ošetřovatelské péče o dítě hospitalizované s doprovodem – Veronika Žajdlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Veronika Žajdlíková

Bakalářská práce

Problematika ošetřovatelské péče o dítě hospitalizované s doprovodem

Issue of Nursing Care of a Hospitalized Child Accompanied by a Person

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o dítě hospitalizované s doprovodem. Teoretická část je zaměřena na vymezení psychomotorického vývoje dítěte v jednotlivých obdobích života, průběh hospitalizace a reakce dítěte na hospitalizaci. Dále je zmíněna problematika komunikace s nemocným dítětem a jeho rodiči, současné trendy péče o dítě v nemocnici a související legislativa. Cílem práce bylo zjistit nejčastější problémy související s hospitalizací nemocného dítěte. Praktická část se zabývá analýzou zjištěných dat, získaných prostřednictvím kvantitativního průzkumu, technikou dotazníkového šetření.

Abstract: This thesis deals with the issue of nursing care of a hospitalized child accompanied by a healthy person. The theoretical part focuses on the definition of psychomotor development of child in individual periods of life, on the course of hospitalization and child's response on it. It is also mentioned issue of communication with the sick child and his parents, current trends of child care in the hospital and related legislation. The aim of the study was to determine problems associated with hospitalization of sick children. The practical part deals with analysis of collected data, which were obtained through quantitative survey by questionnaires.

Klíčová slova: dítě, hospitalizace, rodiče, komunikace, péče o dítě, práva dítěte

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Andrea Filová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42134 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Žajdlíková, Veronika. Problematika ošetřovatelské péče o dítě hospitalizované s doprovodem. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 11:24, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz