Bc. Jakub Marša

Diplomová práce

Boj o budoucnost? Brněnské náboženské obce CČS(H) v zápase s komunistickým režimem o výchovu dětí (1948-1960)

Fight for the future? The Congregations of the Czechoslovak Hussite Church in a Struggle with the Communist Regime for the Education of Children in the city of Brno (1948-1960)
Anotace:
Práce dokumentuje průběh a dopady církevní politiky komunistického režimu v letech 1948-1960 na duchovní péči o děti v prostředí brněnských náboženských obcí CČS(H). Výzkum se proto především soustředí na lokální úroveň vymezenou prostorem města Brna, ale zároveň vychází z komplexních vztahů širších souvislostí a obecných procesů zdokumentovaných dosavadním na institucionální úroveň zaměřeným historickým …více
Abstract:
This thesis explores the process and the impact of the church policy of the communist regime between the years 1948 and 1960 on children's ecclesiastical care in the congregations of the Czechoslovak Hussite Church in the city of Brno. The research primarily focus on local level delimited by the area of Brno, but it is simultaneously derived from the comprehensive relationships of broader links and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta