Bc. Lukáš WARNICKI

Diplomová práce

Dekompenzace nabíjecího kapacitního proudu vedení

Decompensation of charger network capacity current
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na řešení dekompenzace kapacitních nabíjecích proudů v souvislosti s kabelovými vedeními vysokých napětí a velmi vysokých napětí pro připojování větrných elektráren do distribuční soustavy. V práci je popsána základní teorie, týkající se řešené problematiky, dále jsou uvedeny legislativní požadavky pro připojování obnovitelných zdrojů do distribuční soustavy …více
Abstract:
The diploma thesis focuses to offer a solution for a decompensation of capacitance charging electric currents in relation with line management of high and very high voltage for connection of wind power plants into distribution system. The thesis describes basic theories regarding the subject continuing with legislative requirements for engagement of renewable sources within the distribution system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Doc. Ing. Lucie Noháčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WARNICKI, Lukáš. Dekompenzace nabíjecího kapacitního proudu vedení. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/