Elena Kuchina

Disertační práce

Analysis of Stock Market Indices and Regimes on Commodity Markets

Analýza indexů akciových trhů a režimů na komoditních trzích
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na identifikaci typických scénářů vzájemných vztahů mezi akciovými trhy s přihlednutím k různým režimům na komoditních trzích. Pro nalezené scénáře byly navrženy investiční doporučení. S ohledem na různé režimy, kterými komoditní trhy procházejí, a na vzájemnou provázanost mezi akciovými trhy během různých situací na komoditních trzích, bylo analyzováno šest scénářů vzájemných …více
Abstract:
The thesis focuses on the identification of the typical scenarios of the mutual relations among the stock markets considering different regimes on the commodity markets. For the identified scenarios the investment recommendations have been suggested. Considering different regimes the commodity markets go through and the mutual linkage among the stock markets during different situations on the commodity …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2017
  • Vedoucí: Tomáš Cahlík
  • Oponent: Petr Máša, Martin Lukáčik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71284

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum