Věra Zemanová

Bakalářská práce

Korelační koeficient

Correlation Coefficient
Anotace:
Cílem práce je poskytnout náležitý popis korelačního koeficientu a jeho použití. Korelační koeficient je nástroj, který je často užíván v korelační analýze a který se používá k měření lineární závislosti dvou kvantitativních proměnných. V teoretické části této práce je popsán jednoduchý párový korelační koeficient, Spearmanův koeficient pořadové korelace, dílčí korelační koeficient a vícenásobný korelační …více
Abstract:
The aim of this thesis is to give a proper description of the correlation coeffient and its usage. The correlation coefficient is a tool which is often being used in the analysis of correlation. It measures linear relationship between two quantitative variables. In the theoretical part of this thesis the product-moment correlation coefficient, Spearman‘s rank-order correlation coefficient, the partial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Adam Čabla
  • Oponent: Zdeněk Šulc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80082