Elena Kuchina

Doctoral thesis

Analysis of Stock Market Indices and Regimes on Commodity Markets

Analýza indexů akciových trhů a režimů na komoditních trzích
Abstract:
Disertační práce se zaměřuje na identifikaci typických scénářů vzájemných vztahů mezi akciovými trhy s přihlednutím k různým režimům na komoditních trzích. Pro nalezené scénáře byly navrženy investiční doporučení. S ohledem na různé režimy, kterými komoditní trhy procházejí, a na vzájemnou provázanost mezi akciovými trhy během různých situací na komoditních trzích, bylo analyzováno šest scénářů vzájemných …more
Abstract:
The thesis focuses on the identification of the typical scenarios of the mutual relations among the stock markets considering different regimes on the commodity markets. For the identified scenarios the investment recommendations have been suggested. Considering different regimes the commodity markets go through and the mutual linkage among the stock markets during different situations on the commodity …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2017
  • Supervisor: Tomáš Cahlík
  • Reader: Petr Máša, Martin Lukáčik

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71284