Bc. Štěpán RADEK

Master's thesis

Vytvoření modelu pro měření rizika metodou Cash flow at risk s využitím Monte Carlo simulací

Risk model using Cash Flow at Risk with Monte Carlo simulations
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou rizik působících na vybranou společnost ŠKODA AUTO a.s., zejména pak tržních rizik ovlivňujících peněžní toky společnosti. První část práce se věnuje popisu rizika, oblasti působení oddělení Treasury a jsou popsány možné nástroje pro měření rizika. V této části je vysvětlen základní přístup modelu Cash Flow at Risk a metody jeho zpracování s ohledem na prostředí …more
Abstract:
The diploma thesis provides risk issues affecting ŠKODA AUTO corp, especially market risks influencing company?s cash flow. The first part of the diploma thesis mentions a description of risks, Treasury department sphere of activity and possible risk measurement tools. In this part, a basic approach to the Cash Flow at Risk model and its process methods considering the economic environment, which the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Patrice Marek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RADEK, Štěpán. Vytvoření modelu pro měření rizika metodou Cash flow at risk s využitím Monte Carlo simulací. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Applied Sciences and Computer Engineering / Financial Informatics and Statistics