Bc. Ján Svrček

Diplomová práce

Cash flow v ekonomickom informačnom systéme podniku

Cash flow in economic information system of company
Abstract:
Svrček Ján: Cash flow at Enterprise Economic Information System – Banking Institute – College of Banking (BICB) Prague; Ekonomics and Finance Faculty. Leader of diploma work: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc The theme of diploma work refers to cash flow at enterprise, the cash flowing in and cash flowing out. The purpose of diploma work is to show usage of cash flow paramether and cash flows statement …více
Abstract:
Svrček Ján: Peňažné toky (cash flow) v ekonomickom informačnom systéme poniku – Bankovní institut vysoká škola Praha.; Fakulta Ekonomika a financie, odbor Financie, vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc. Témou diplomovej práce sú peňažné toky v podniku, ich vplyv a tiež ich odlyv. Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických vedomostí a existujúcich v praci overených metód finančnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2009
  • Vedoucí: Prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance