Mgr. Jitka Hrnčiříková, Ph.D.

Disertační práce

Pohybová aktivita, zdatnost a obezita u dětí mladšího školního věku

Physical activity and obesity children aged 7-11 years
Anotace:
Disertační práce analyzuje problematiku pohybové aktivity a obezity u dětí mladšího školního věku. Je zaměřena na analýzu školní i mimoškolní pohybové aktivity dětí, tvorbu intervenčního programu a jeho vliv na pohybovou aktivitu a antropometrické ukazatele obezity dětí 3. tříd základních škol v Jihomoravském kraji. Výzkumného šetření se zúčastnilo 123 respondentů (dětí). Pro sběr dat bylo použito …více
Abstract:
The dissertation analyses the issues of physical activity of and obesity in young school-age children. It concentrates on the analysis of classroom and extra-curricular physical activities of children, development of an intervention programme and its influence on the physical activity and anthropometric indicators of obesity in children attending third classes of primary schools in the South Moravian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Helena Velichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie