Bc. Eva Sopoušková

Diplomová práce

Politická ekonomie zemí V4 v době ekonomické krize

Political economy of V4 countries in times of economic crisis
Anotace:
Předmětem diplomové práce je rozbor politicko–ekonomických strategií zemí Visegraadské čtyřky, které byly použity v době hospodářské krize po roce 2008, a poté jejich následné srovnání. První část se věnuje seznámení s V4, regionem a pozadím jejího vzniku. Dále jsou představeny členské státy a jejich krátký historický vývoj po roce 1989. Po tomto úvodu následuje představení strategií jednotlivých zemí …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis is to analyze political–economical strategies of countries, that are members of Visegraad four. To analyze these strategies, that were used during economic crisis after 2008 and afterwords their comparison. The first part is for introduction of V4, region and background of development of this group. Further introduction of each member state and its historical development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Laura Fónadová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta