Theses 

Etika ve finančním sektoru – Bc. Barbora Tesaříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Barbora Tesaříková

Diplomová práce

Etika ve finančním sektoru

Ethics in the Financial Sector

Anotace: Diplomová práce se věnuje etice v bankovním sektoru a převážná část je věnována bankovním etickým kodexům. V první části je nastíněn obecný pojem etika. Druhá část je věnována samotné bankovní etice a pojmu etický kodex. Třetí kapitola se zabývá nejzávažnějšími prohřešky proti bankovní etice. Čtvrtou částí začíná praktická část práce, ve které jsou rozebrány a detailně popsány etické kodexy dvou finančních institucí. Následuje průzkum veřejnosti, ve kterém respondenti odpovídali na otázky z oblasti bankovní etiky, jejich odpovědi byly vyhodnoceny formou grafů a okomentovány. Poslední částí práce je rozhovor s odborníkem na etiku. V úplném závěru je práce shrnuta a doplněna o vlastní poznatky a doporučení.

Abstract: This thesis deals with ethics in the banking sector and most of them dedicated to banking codes of ethics. The first part outlines the general concept of ethics. The second part is dedicated to the concept of banking ethics and code of ethics. The third chapter deals with the most serious violations of banking ethics. The fourth part begins the practical part, which are analyzed and described in detail the ethical codes of the two financial institutions. The following is a public survey in which respondents answered questions from the banking ethics, their responses were evaluated by means of graphs and comments. The last part is an interview with an expert on ethics. At the end, the work is summarized and supplemented by the findings and recommendations.

Klíčová slova: etika, morálka, bankovní etika, etický kodex, praní špinavých peněz, korupce, bankovní tajemství, ethics, morality, banking ethics, banking code, money laundering, corruption, banking secrecy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Bajer, M.Sc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:33, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz