Mgr. Lenka Štěpánová

Bachelor's thesis

Právní postavení menšin (Rada Evropy a Česká republika).

Legal position of minorities (Council of Europe and the Czech Republic)
Abstract:
Bakalářská práce „Právní postavení menšin (Rada Evropy a Česká republika)“ pojednává o tom, jakým způsobem jsou práva národnostních menšin zakotvena v právních systémech Rady Evropy a České republiky. Nejprve práce zkoumá problematičnost definice pojmu menšina, dále je stručně pojednáno o institucích Rady Evropy a následně je popsán vývoj tvorby dokumentů Rady Evropy týkajících se ochrany práv menšin …more
Abstract:
This bachelor thesis „Legal position of minorities (Council of Europe and the Czech Republic)“ deals with the rights of national minorities and how they are embodied in the legal system of Council of Europe and of the Czech republic. First the thesis looks into the problem of defining the term minority, secondly it briefly describes main institutions of Council of Europe and then it describes the development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Reader: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta