Bc. Hana Svobodová

Bakalářská práce

Sociální síť jako nové prostředí v průběhu socializace adolescentů

Social network as a new environment during teenagers socialization
Anotace:
Ve své bakalářské diplomové práci se snažím pomocí kvalitativního výzkumu zaměřeného na problematiku týkající se socializace adolescentů prostřednictvím sociální sítě zjistit odpověď na základní výzkumnou otázku, jakou roli hrají sociální sítě u adolescentů v adaptaci na nové školní prostředí a utváření vrstevnických vztahů? Práci rozděluji na dvě části – teoretickou a výzkumnou. V teoretické části …více
Abstract:
I try to find answer in my bachelor diploma work to basic research question using qualitative research oriented on problems concerning socialization of teenagers via social network, what is the role of social network in adaptation to new school environment and forming relationship between teenagers. The work is splited into two parts - theoretical and research. I primarily focused on the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství