Markéta Benešová

Bakalářská práce

Česko-německé vztahy na Liberecku

Czech-German relationships in Liberec region
Abstract:
The topic of this bachelor thesis are The Czech-German relationships in Liberec region. The thesis is focused on the main events of the first half of the twentieth century and especially on how the change in usage of German and Czech language influenced the relationships between Czechs and Germans in their everyday life. The thesis deals with the spheres of life, where the language plays an important …více
Abstract:
Tématem této bakalářské práce jsou Česko-německé vztahy na Liberecku. Práce se zaměřuje na hlavní události první poloviny dvacátého století a to především na to, jaký dopad měly změny v používání německého a českého jazyka na vztahy mezi Čechy a Němci v jejich každodenním životě. Práce zkoumá takové oblasti života, kde jazyk hraje důležitou roli, jako je například školní systém nebo jazyk v politice …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Benešová, Markéta. Česko-německé vztahy na Liberecku. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická