Jindřiška Brunclíková Plzáková

Bakalářská práce

Odsun německého obyvatelstva v Dubé v letech 1945-1948 a následné dosídlení českými osadníky.

Displacement of german population from Dubá in 1945-1948 and following settlement czech inhabitants.
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice odsunu sudetských Němců po roce 1945. První polovina se zabývá vysídlením německého obyvatelstva z celorepublikového hlediska na základě odborné literatury. Zde je popsána geneze samotné myšlenky transferu, početní stav německé menšiny v poválečném Československu, události tzv. divokého odsunu v bezprostředních měsících po osvobození a přípravy a …více
Abstract:
This thesis is devoted to the expulsion of the Sudeten Germans after 1945. The first part deals with the expulsion of Germans from Czechoslovakia from the national viewpoint of the basis of professional literature. The thesis describes the genesis of the idea of transfer, the total of ethnic German minority in post-war Czechoslovakia, "wild" expulsions happened in the months directly following the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brunclíková Plzáková, Jindřiška. Odsun německého obyvatelstva v Dubé v letech 1945-1948 a následné dosídlení českými osadníky.. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / historie-humanitní studia