Bc. Klára Šímová

Bakalářská práce

Uspokojování potřeb adolescentů žijících v romské osadě

Meeting the needs of adolescents living in the Roma settlement
Anotace:
Bakalářská práce je věnovaná problematice uspokojování psychických potřeb adolescentů ve věku 11 – 15 let žijících ve slovenské romské osadě Lengrup. Cílem kvalitativního výzkumného šetření bylo zjistit, jaké psychické potřeby adolescenti mají a jakým způsobem jsou uspokojovány. Zjištění byla konfrontována s obsahem základních psychických potřeb (dle typologizace Matějčka a Langmeiera (1974, 1986) …více
Abstract:
The bachelor thesis is dedicated to the problematics of satisfying psychological needs of adolescents between the age of 11 and 15 living in a Slovak village of Lengrup. The aim of the qualitative research was to find out what psychological needs do the adolescents have and how are they satisfied. The findings were confronted with the scheme of basic psychological needs (according to Matějček and Langmeier …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kristýna Vlčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta