Andrea Vilímová

Bachelor's thesis

Analysis of the Customers' Satisfaction in the Restaurant Planet Sushi

Analysis of the Customers' Satisfaction in the Restaurant Planet Sushi
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je identifikovat aspekty, které je třeba zlepšit, a navrhnout doporučení, která by zvýšila spokojenost zákazníků v restauraci Planet Sushi, která se nachází na Praze 5. Hypotéza byla stanovena a to že, Japonská kuchyně má budoucnost v České republice. Autor výzkumu shromaždil jak primární tak sekundární zdroje dat. Celkem bylo osloveno 98 zákazníků; všichni dotazovaní byli …more
Abstract:
The aim of this bachelor dissertation is identify aspects in need of improvement and suggest recommendation that would enhance customers´ satisfaction in the restaurant Planet Sushi located in Prague 5. A Hypothesis was set and that whether Japanese cuisine has a future in the Czech Republic. The researcher collected both primary and secondary data. A total of 98 customers were addressed; all of them …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2014
  • Supervisor: Ing. Jan Jiran
  • Reader: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in English)

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.