Mgr. Dana Doležalová

Diplomová práce

Hodnocení obezity různými ukazateli u žáků 4. a 5. ročníků vybraných ZŠ jemnického a dačického regionu

Evaluation of various indicators of obesity among pupils fourth and fifth years of primary school region of Jemnice and Dačice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá obezitou u žáků mladšího školního věku, metodami zjišťování obezity, zdravým životním stylem, pravidly pro prevenci obezity a především možnostmi školy při budování vědomého (zdravého) životního stylu. Uvádí konkrétní výstupy a učivo, prostřednictvím kterých by škola měla naplňovat cíl základního vzdělávání, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the obesity rate of pupils at primary schools, using the methods for identifying the obesity rate, with healthy lifestyle, rules for obesity prevention and especially with potential schools can use for providing conscious (healthy) lifestyle. In the thesis there are the outputs and curriculum which should be used by schools in order to reach the aim of primary education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta