Tereza MYDLÁŘOVÁ

Diplomová práce

Motivy volby učitelské profese

Motives for choosing the teaching profession
Anotace:
Diplomová práce se zabývá motivy volby profese učitele. Záměrem práce je zjistit, jaké jsou motivačních faktory k výběru profese učitele u studentů učitelství 1. stupně základní školy před vstupem na vysokou školu. Teoretická část je orientována na pojetí osobnosti učitele, motivační faktory v profesi učitele, profesní přípravu a volbu učitelské profese. Ve výzkumné části bylo záměrem zjistit, zda …více
Abstract:
The thesis deals with motives for choosing the teaching profession. The aim of thesis is to find out what are the motivational factors to the choice of career of teacher at the students of first grade of the primary school before the entrance into the university. The teoretical part is focused on the conception of the character of teacher, motivational factors in the career of teacher, vocational preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MYDLÁŘOVÁ, Tereza. Motivy volby učitelské profese. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta